Intergard 475 HS

LAKIERY PRZEMYSŁOWE » INTERNATIONAL  » Intergard 475 HS

Grubopowłokowa, dwuskładnikowa farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych i niskiej zawartości lotnych związków organicznych.
Stosowany jako grubopowłokowy epoksyd dla polepszenia ochrony barierowej szeregu systemów antykorozyjnych i w szerokiej gamie środowisk.
Występuje również w wariancie z błyszczem żelazowym (MIO) a jego zastosowanie zapewnia długoterminowy okres przemalowywania co ułatwia aplikację w wytwórni i możliwość zakończenia jej na placu budowy.