ALCEA

LAKIERY PRZEMYSŁOWE » ALCEA

Smaltosistem® to system kolorymetryczny ALCEA, pierwszy taki system w Europiewykorzystywany w produkcji szerokiej gamy farb dla sektora przemysłowego.

Geocolor
Geocolor® to system kolorymetrzyczny produktów na bazie wody dla przemysłu i budownictwa, zgodnych z najnowszymi trendami ekologicznymi.

legnomix 
Legnomix® to pierwszy na świecie system kolorymetryczny do drewna, dzięki któremu zarówno profesjonalni użytkownicy, jak i amatorzy mogą się zaopatrzyć w impregnaty i lakiery wykończeniowe w szerokiej gamie kolorów.


    ALCEA jako nowoczesna firma oddaje do dyspozycji swoich klientów gamę ponad 23 000 kolorów dla ponad stu różnych produktów charakteryzujących się tym samym poziomem jakości.

    Gwarantujemy również powtarzalność produktów dostarczonych bezpośrednio przez nas, zarówno tych wykonanych przy użyciu elektronicznych mieszalników kolorów, jak i ręcznie.

    Dzięki tak szerokiej ofercie jesteśmy w stanie spełnić niemal wszystkie oczekiwania naszych klientów.

    Produkcja opiera się na systemie wielofunkcyjnych baz pigmentowanych, wyprodukowanych z drobno mielonych żywic własnej produkcji, przy czym dla każdego koloru jest przeznaczona osobna maszyna. Półprodukty, zmieszane z różnego rodzaju bazami lakierniczymi, umożliwiają produkcję farb i lakierów do wielu zastosowań w przemyśle.

    Dziś Alcea działa we Włoszech poprzez dobrze rozwiniętą sieć dystrybucji złożoną z przedstawicieli handlowych i licencjonowanych sprzedawców. Jest także obecna na polu międzynarodowym, działa za pośrednictwem licencjonowanych dystrybutorów w Belgii, Chorwacji, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Grecji, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowenii, Hiszpanii, Szwajcarii.

 

    Taka struktura firmy pozwala na bieżącą produkcję kontrolowanych i certyfikowanych wyrobów przemysłowych do zastosowań również w tak wymagających sektorach jak produkcja mebli, maszyn do prac ziemnych, pojazdów przemysłowych oraz w przemyśle elektronicznym.